شهروند گرامي٬ شهر براي رشد و توسعه نياز به دست هاي پر مهر شما دارد. ... شهرداري شهر را زیبا مي سازد و شهروندان آن را پاکیزه نگه مي دارند. ... شهروند گرامي٬ شهر براي رشد و توسعه نياز به دست هاي پر مهر شما دارد. ...
صفحه نخست عضویت گالری عکس ارتباط با سازمان پرسش و پاسخ موقعیت جغرافیایی
Skip Navigation Links
واحد اتش نشانی

-          شرکت در عملیات امداد و نجات سوانح و اطفاء حریق با توجه به تقسیم کار از طرف مافوق

-          شرکت در آموزش ضمن خدمت به منظور بالا بردن اطلاعات فنی، حرفه ای، اداری و عقیدتی

-          استفاده از وسائل و تجهیزات استحفاظی و ایمنی فردی در محل حادثه و حریق

-          استفاده از لباس فرم و نصب پلاک سینه و درجات و علائم منطبق با سمت توام با نظافت کامل

-          شرکت در ورزش عمومی و دسته جمعی به منظور حفظ قوت بدنی و تندرستی لازم برای انجام وظائف

-          آشنایی کامل با موتور پمپها، کف سازها یا پودرپاشها، مانیتورها و سایر تجهیزات و ابراز

-          حسن استفاده از تجهیزات و ابزار قطعات و وسایل و ماشین آلات و مراقبت در نگهداری از آن